10. Ulusal Hidroloji Kongresi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Ceyhun Özçelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, CBS&UZAL Merkez Müdürü 

Hafzullah Aksoy, TUHK Üniversiteler Temsilcisi 

Murat Dağdeviren, DSİ Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı

Mahmut Fırat, İnönü Üniversitesi

Yıldırım Dalkılıç, Erzincan Üniversitesi

Ahmet Demirak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Cengiz Koç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Umut Kırdemir, Balıkesir Üniversitesi

Ümit Sakine Demir, Pamukkale Üniversitesi

Ersin Bahar,  Pamukkale Üniversitesi