10. Ulusal Hidroloji Kongresi

Konular

 

KONGRE KONULARI

 

Hidrolojik Ölçümler ve Veri Analizleri

Hidrolojik Süreçler

Hidrolojik Modellemeler

Hidrolojide İstatistik Yöntemler

Hidrolojide Yapay Zeka Modelleri ve Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Tabanlı Hidrolojik Modeller

Tarımsal Hidroloji

Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi

Kar Hidrolojisi

Yeraltı Suyu Hidrolojisi ve Hidrojeoloji

Havza Akım ve Kirlilik Taşınım Modelleri

Katı Madde Modelleri

İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri

Havza Yönetimi

Tarihi Su Yapıları ve Tarihsel Hidroloji